Praktijkfolder

Praktijkfolder P.M. van Bergen-van Duijn & K.M. Groothuis, huisartsen


P.M. van Bergen-van Duijn & K.M. Groothuis, huisartsen

Pancratiusstraat 24
2382 HL Zoeterwoude Rijndijk
Telefoon: 071-5894946
Fax: 071-5892211

openingstijden 8.00-17.00

huisartszoeterwoude-rd.praktijkinfo.nl


Praktijkinformatie

Welkom op de website van huisartsenpraktijk Zoeterwoude Rijndijk

U kunt hier informatie vinden over openingstijden, medewerkers, herhaalrecepten, afspraken maken, spreekuren enzovoorts. Ook kunt u zich registreren waarna u bijvoorbeeld een e-consult kunt aanvragen of uw herhaalmedicatie kunt aanvragen.

  Inschrijfformulier

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij verwondingen of spoedeisende klachten belt u direct de praktijk 071-5894946. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8.00- en 17.00.

Assistenten (-spreekuur)

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel (praktische) vragen. U kunt haar ook bellen voor uitslagen. Iedere werkdag kunt u bij de assistente terecht.

VERRICHTINGEN ZONDER AFSPRAAK

U kunt iedere werkdag binnenlopen tussen 8.00-10.00u voor bloedprikken en injecties.

Voor urineonderzoek kunt u van 8:00-17:00u binnenlopen.

VERRICHTINGEN OP AFSPRAAK

Voor de volgende verrichtingen willen wij u vragen een afspraak te maken op het assistentespreekuur tussen 13.45 - 16.00 uur. 

Bloeddruk controle

Oren uitspuiten

Wratten aanstippen

Injecties (in de middag)

ECG

Doppler onderzoek

Holter of eventrecorder aankoppelen

Hechtingen verwijderen

Uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek

Tapen/zwachtelen

Wondverzorging/verbanden aanleggen

Bloedsuikergehalte meten

Zwangerschapstesten

 

 

Online diensten

eConsult 

Heeft u een klacht?

Een goed contact met de huisarts is belangrijk voor patiënt en dokter. Gelukkig zijn huisarts en patiënt meestal tevreden over elkaar. Desondanks kan het voorkomen, dat u als patiënt een klacht wilt indienen over het handelen van uw huisarts, haar assistente, praktijkondersteuner of waarnemer. Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. U kan dan gebruik maken van onderstaand klachtenformulier. Deze kunt u uitprinten en inleveren bij de assistente. Ook kunt u natuurlijk mondeling uw klacht bespreken. Wij behandelen in beide gevallen uw klacht met zorg, en koppelen aan u onze reactie terug. 

klachtenformulier

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bij gestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden en op www.skge.nl.

Contactgegevens buiten kantoortijd en in vakantie

Huisartsenpost: http://www.shrnet.nl

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost. 

Telefoonnummer: 0900 - 5138039.

U dient altijd eerst telefonisch contact met de huisartsenpost op te nemen. 
De assistente van de huisartsenpost zal dan, indien nodig, een afspraak met u maken. Dit voorkomt onnodig lang wachten.

Spoedpost Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, Simon Smitweg 2, 2353 GA Leiderdorp

Spoedpost LUMC Leiden, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Wanneer de praktijk gesloten is kunt u voor spoedgevallen en zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten bij dr. Kortmann terecht. Wij vragen u om altijd eerst telefonisch contact met hun op te nemen via telefoonnummer : 071-5801614.