Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij verwondingen of spoedeisende klachten belt u direct de praktijk 071-5894946. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8.00- en 17.00.